Buitenhek Adviespraktijk  • Individuele coaching met betrekking tot je persoonlijke ontwikkeling, werk, levensloop
  • Groepscoaching / intervisie met betrekking tot werkgerelateerde vragen 
  • Psychologisch advies / consultatie met betrekking tot communicatie en relaties met personen en groepen, zowel zakelijk als prive.

    Ik streef ernaar dat je na een sessie je dagbestaan kunt ingaan met een nieuw perspectief, 
    waarmee je op basis van nieuwe inzichten concrete en haalbare stappen kunt zetten.

Voor instellingen en organisaties binnen de gezondheidszorg: 

consultatie en advies met betrekking tot de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF / WHO).